Robotar och RobotTeknik

Våra vänner robotarna

Industrirobotar på bilfabrikRobotar har länge fascinerat människan. I gamla filmer skildras framtiden som en tid då människor och robotar lever och verkar sida vid sida, då robotarna gör grovjobbet och människan njuter av livet, i princip. Riktigt så långt har vi väl inte kommit än men faktum är att vi är en bra bit på väg. Så kallade industriella robotar används på allt fler fabriker och kan underlätta människans arbete på många sätt.

Robotens ”händer”

De industriella robotarna används idag för många olika sorters arbetsuppgifter, allt ifrån biltillverkning till packning av livsmedel. Roboten förses för varje moment den ska göra med ett passande gripdon, som kan liknas vid människans händer. Detta gripdon kan se ut på olika sätt. Det kan vara ett så kallat parallellgripdon, som har två fingrar som rör sig parallellt inbördes. Det kan gripa invändigt genom att öppna sig, eller så kan det genom att sluta sig gripa tag om något. Ett nålgripdon är försett med nålar som kan skjutas ut för att ta tag i något, och sedan dras in för att släppa taget. Dessa används t ex vid förflyttning av textilier eller skummade plaster. Gripdonet kan också ha sugkoppar, som med hjälp av vakuum kan lyfta saker med släta ytor. Till sist finns gripdon med elektromagneter, som kan lyfta metalliska arbetsstycken.

Fördelar med de industriella robotarna

Användningen av robotar förbättrar arbetsmiljön för människan väsentligt, då de kan utföra tunga, monotona eller farliga arbetsuppgifter. Eftersom roboten utför en arbetsuppgift på exakt samma sätt varje gång, ökar kvaliteten på det som tillverkas, och svinnet minskar. Möjligheten att ändra produktionen ökar också, då robotarna är flexibla och omprogrammerbara. Kort sagt innebär användandet av industriella robotar effektivare produktion till lägre kostnad.

Exempel från verkligheten

ICA AB är ett företag som använder sig av robotar som hanterar köttbackar. De har en kapacitet på omkring 65 000 returbackar om dagen, vilket motsvarar ca 270 ton kött. Arbetsledaren för anläggningen där robotarna arbetar menar att det inte vore mänskligt att låta människor utföra det arbete som robotarna gör, då det skulle ge stora problem med arbetsskador.