Robotar och RobotTeknik

Roboten – en vän – en hjälpreda

Robotar

Robotar – en del av livet

Skulle det känns bra tycker du att ha en robot vid din sida på arbetsplatsen, eller skulle det bara kännas tråkigt och konstigt? Inom en 20 års period skulle det i alla fall kunna vara verklighet. I alla fall till en viss del. Enligt Daily Mail så har framtidsforskarna kommit fram till att 2040 så har robotarna tagit över allt arbete och vi kommer bara bli fetare och fetare, firmafesterna kommer dö ut och människan kommer sakta men säkert transformeras till stora bollar utan någon finmotorik alls.

Din arbetskollega och vän

Men enligt omvärldsanalytikern och framtidsstrategen Bengt Wahlström så ska man ta detta med en ordentlig nya salt. Han tror däremot på en utveckling där roboten kommer vara mer som en hjälpreda och man kommer att använda sig av robotar i en så nära verklig storlek det bara går för att underlätta. Han tror även på att arbeten som till exempel kirurgi och pilot kommer att göras av robotar. Arbeten generellt som utförs med en teknisk kunskap skulle en robot i teorin kunna utföra åt oss. Frågan är dock om man skulle vilja att en robot gjorde allting åt en, istället för en mänsklig kropp. För även om en robot inte kan göra mänskliga fel så kan den heller inte ändra sig som en människa och den kan inte heller känna av situationen på samma sätt som en människa.

På arbetsplatsen

Ponera till exempel att du skulle ha en robot som hjälpte dig med bokföringen eller som staplade upp varorna på ett stort varuhus eller som bar allting åt dig. Då skulle du kunna arbeta längre, bättre och du skulle aldrig behöva slita ut dig. Samt att du skulle även ha som din lilla kompis med dig jämt som inte bara hjälpte dig med jobbet utan även med andra saker. Roboten kommer nog inte byta ut människan helt, varken på arbetsplatser eller på andra ställen. Men den skulle kunna vara ett väldigt bra komplement och göra grovjobbet. Att slippa bära och kunna fokusera på det mer kreativa och planerande på en arbetsplats vore nog bra för de flesta.