Robotar och RobotTeknik

Krigsrobotar och robotveckan

Vad har Putin placerat runt kärnområden i Östersjön? Och varför blir det allt vanligare med robotar inom vård, industri och i folks vardagsliv egentligen? Vad är robotveckan och varför finns denna?

Robotteknik blir allt vanligare i industrin. Men ävenså på andra områden. Inom allt från vården till att förenkla vardagslivet. Nu börjar dessutom vissa stater använda sig av vaktrobotar, ett av dessa länder är Ryssland.

robonaut-machines-dexterous-humanoid-39644I Expressen skrivs det om hur Ryssland inte bara ökar sin militära närvaro kring Östersjön, detta med robotar som kan täcka in större delar av Europa och därmed även Sverige. Men för att kunna försvara alla dessa anläggningar har nu den ryske presidenten installerat högteknologiska system, dessa består av inget mindre än vaktrobotar. Vid Kaliningrad har Ryssland till exempel placerat fartygsbaserade kryssningsrobotar av ett märke som heter Kaliber. Så robotar blir inte bara allt mer förekommande som automation i industrin, även militärmässigt tar dessa allt större plats. På ett sätt som säkerligen skrämmer många och manar till upprustning på olika fronter.

I industrin däremot är robotarna mer som hjälpredor och till för att automatisera monotona och kraftansträngande moment. Som tunga lyft, enformiga rörelser som ger slitningar på människor samt jobba snabbt utan att behöva ta paus. För att få robotarna så slitstarka som möjligt är de uppbyggda med bra och tåligt material. En låsbult klarar av extrema materialbelastningar och vibrationer på ett sätt som en människa inte kan, till exempel. Det gör att robotar i arbete kan göra mycket fler saker än vad en vanlig person kan, samt ta risker på ett helt annat sätt.

Sedan finns det saker en robot inte kan göra, som att interagera med empati och ge värme. Inte ännu i alla fall, men om tekniken går lika snabbt som den gjort hittills är det kanske bara en tidsfråga innan de kommer kunna göra även det. Vad finns det för nackdelar med robotar i vardagslivet egentligen? Jo kanske dessa:

  • Vi kanske tappar förmåga att interagera med andra människor
  • Roboten kommer alltid ha ett slags slaveriförhållande till oss
  • Om roboten är lik en människa kanske vi blir mindre empatiska, eftersom de går att stänga av – medan vi inte kan stänga av våra medmänniskor

Robotkonferenser för robotintresserade

grass-lawn-green-wooden-6069I Svenska Yle skrivs det om ”Robotveckan” som är ett paneuropeiskt event med syfte att lyfta frågor kring just robotteknik och artificiell intelligent (AI) för att få fram potentialen i detta. I Finland hölls konferensen, eller veckan, på en organisation vid namn Airo Island bredvid Tekniska Museet i Helsingfors. Under veckan samlades politiker, forskare och näringsidkare för att gemensamt lära sig mer om den nya tekniker och visa upp den egna. Robotar är helt klart inte längre något som tillhör sagornas värld, eller science fiction-filmer, de finns i hög grad i verkligheten. Robotar med mänskliga drag och kopior av djur testas på olika vårdanstalter och både alternativa vårdgivare men även som komplement till redan existerande vård. Ute i outer space förväntas dessutom robotar och robotteknik vara till stor hjälp för astronauter i arbete, med bland annat reparationer och frakt.

Mer om robotar och teknikintresserade som möts för den gemensamma nämnaren denna är, kan man läsa om i denna artikel i Sveriges Radio bland annat. För robotteknik växer även stadigt på högskolorna, under namn som industriteknik och innovation. Robotteknik kan man studera på Högskolan Väst exempelvis.